Nederlands Deutsch

Algemeen

Onderstaande tabel geeft een alfabetisch overzicht van alle algemene parameters uit de onderzoeken van RP Analytic. 

Via de zoekfunctie kunt u versneld zoeken naar een bepaalde parameter. Wanneer u hierop klikt, krijgt u informatie over de betreffende parameter zoals de indicatie, referentiewaarden en beoordeling.

Parameter Categorie
2-MeOe1 Hormoondiagnostiek
2-OH-E1 Hormoondiagnostiek
4-MeOe1 Hormoondiagnostiek
4-OHE1 Hormoondiagnostiek
Adrenaline Neurotransmitters
ALAT Lever
Alkalische fosfatase (AF) Lever
Alfa-1-antitrypsine Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
Alfa-1-globuline Lever
Alfa-2-globuline Lever
Amylase Lever
Anti-gliadine Voedingsintolerantie en -allergie
Anti-Tg (Thyreoglobulineantistoffen) Hormoondiagnostiek
Anti-TPO (TPO-antistoffen) Hormoondiagnostiek
Anti-transglutaminase Voedingsintolerantie en -allergie
ASAT Lever
Basofielen Algemene gezondheidsscreenings
Beta-1-globuline Lever
Beta-2-globuline Lever
Beta-defensine 2 Darmgezondheid
Bilirubine Lever
Calprotectine Darmgezondheid
Casomorfine Exorfines
Cholesterol Vetstofwisseling
Cholinesterase Lever
Coagulase Darmgezondheid
Cortisol Hormoondiagnostiek
Cystatine C Nieren
DHA (Docosahexaeenzuur) Cardiovasculair
DHEA (Dehydroepiandrosteron) Hormoondiagnostiek
DHEA-S Hormoondiagnostiek
Diamine oxidase (DAO) Voedingsintolerantie en -allergie
Dopamine Neurotransmitters
Eiwit totaal (Elektroforese) Lever
Eosinofielen Algemene gezondheidsscreenings
EPA (Eicosapentaeenzuur) Cardiovasculair
EPX (Eosinofiele Proteine X) Voedingsintolerantie en -allergie
Erytrocyten Algemene gezondheidsscreenings
Ferritine Vitaminen/spoorelementen
ft3 (vrij) Hormoondiagnostiek
ft4 (vrij) Hormoondiagnostiek
GABA (Gamma-aminoboterzuur) Neurotransmitters
Galzuren Losse onderzoeken maag-darm
Gamma-globuline Lever
Gelatinase Darmgezondheid
GGT (Gamma-Glutamyl-Transferase) Lever
Gliadorfine Exorfines
Glutamaat Neurotransmitters
Glutamine Neurotransmitters
Glutaminezuur Neurotransmitters
Glycine Neurotransmitters
GOT (ASAT) Lever
GPT (ALAT) Lever
HbA1C Glucosestofwisseling
Haemolysine Darmgezondheid
HDL Vetstofwisseling
Helicobacter pylori Darmgezondheid
Hematocriet (Ht) Algemene gezondheidsscreenings
Hemoglobine (Hb) Algemene gezondheidsscreenings
Hemoglobine-haptoglobinecomplex Algemene gezondheidsscreenings
Hemopyrrollactamurie (HPL/KPU) Metabolisme
Histamine Voedingsintolerantie en -allergie
Homocysteïne Cardiovasculair
hsCRP Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
Indican Darmgezondheid
Katalase Darmgezondheid
Creatinine Algemeen
Lactaatdehydrogenase (LDH) Lever
Lactoferrine Darmgezondheid
LDL (Low Density Protein) Vetstofwisseling
LDL (geoxideerd) Cardiovasculair
Leukocyten Algemene gezondheidsscreenings
Lipoproteïne A Cardiovasculair
Lymfocyten Algemene gezondheidsscreenings
Lysozyme Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) Algemene gezondheidsscreenings
MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concetration) Algemene gezondheidsscreenings
MCV (Mean Corpuscular Volume) Algemene gezondheidsscreenings
Methylhistamine Voedingsintolerantie en -allergie
Methylmalonzuur (MMA) Lever
Monocyten Algemene gezondheidsscreenings
MPV (Mean Platelet Volume) Algemene gezondheidsscreenings
Neutrofielen Algemene gezondheidsscreenings
Noradrenaline Neurotransmitters
Oestradiol Hormoondiagnostiek
Pancreas-elastase Darmgezondheid
PMN Elastase (Polymorfonucleaire elastase) Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
Progesteron Hormoondiagnostiek
Pro-insuline intact Glucosestofwisseling
PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) Tumormarkers
RDW (Relative Distribution Width) Algemene gezondheidsscreenings
Secretorisch IgA Darmgezondheid
Serotonine Neurotransmitters
Skatol Darmgezondheid
T3 reverse Hormoondiagnostiek
Taurine Neurotransmitters
Testosteron Hormoondiagnostiek
Transferrine Darmgezondheid
Triglyceriden Vetstofwisseling
Trombocyten Algemene gezondheidsscreenings
Tryptofaan Losse onderzoeken maag-darm
TSH (Thyroïd Stimulerend Hormoon) Hormoondiagnostiek
TSH receptor Hormoondiagnostiek
Tumor M2PK Tumormarkers
Urease Darmgezondheid
Ureum Nieren
Zonuline Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
Zuur/basehuishouding Algemene gezondheidsscreenings
Vaginaal bioom Vaginaal bioom
Albumine Lever
16a-OHE1 Hormoondiagnostiek
2-OHE1/16a-OHE1-Ratio Hormoondiagnostiek
Lipopolysacchariden Losse onderzoeken maag-darm
Acetaat- en propionaatproductie Darmgezondheid
Butyraatproductie Darmgezondheid
CEA (Carcino-Embryonaal-Antigeen) Tumormarkers
Dysbiose Darmgezondheid
Lactaatproductie Darmgezondheid
Mucindegradatie Darmgezondheid
pH Darmgezondheid
Quotiënt mucindegradatie Darmgezondheid
Vetzepen Darmgezondheid
Zetmeel Darmgezondheid
LCT-gen Voedingsintolerantie en -allergie
Aldolase B-gen (Fructose DNA-onderzoek) Voedingsintolerantie en -allergie
Consistentie Darmgezondheid
Glomulaire filtratiesnelheid (GFR) Nieren
Kryptopyrrol (KPU) Metabolisme
Biodiversiteit Darmgezondheid
Spiervezels Darmgezondheid
Hemoglobine (feces) Darmgezondheid
Kleur Darmgezondheid
IgE-totaal Voedingsallergie/inhalatie-allergenen
Aconietzuur Mitochondriën
Alfa-ketoglutaarzuur Mitochondriën
Appelzuur Mitochondriën
Barnsteenzuur Mitochondriën
Citroenzuur Mitochondriën
Fumaarzuur Mitochondriën
Lactaat Mitochondriën
Pyruvaat Mitochondriën
Lactaat/pyruvaat index Mitochondriën
Lymfocytensubpopulaties Intracellulaire infecties