Nederlands Deutsch

Vitamine D-bindend eiwit

Vitamine D-bindend eiwit (VDBP) is het belangrijkste transporteiwit dat samen met albumine meer dan 99% van de circulerende vitamine D-metabolieten bindt. Voor de meeste cellen komt 25(OH) Vitamine D ongebonden de cellen binnen, maar sommige cellen, zoals in de nier en waarschijnlijk in de bijschildklier en placenta, nemen 25(OH)D op via DBP. Juist de nieren zijn een belangrijke stap in de omzetting van 25(OH)-D naar 1,25(OH)2-D en daarom is DBP van groot belang bij de bepaling van de vitamine D status.