Nederlands Deutsch

Garantie en klachtenprocedure

Voor alle producten van RP Sanitas Humanus, geldt de wettelijke garantie. Het product moet dus voldoen aan wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Indien u niet tevreden bent met onze dienstverlening of producten, dan horen wij dit graag!

U kunt uw klacht indienen via ons algemene e-mailadres: info@rpsanitashumanus.com of via het contactformulier.

Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen inhoudelijk op uw klacht te reageren, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht.