Nederlands Deutsch

Visie op gezondheid

Sanitas Humanus - de gezonde mens

Geen enkel individu is hetzelfde. In onze ogen is individualiteit dan ook gelijk aan diversiteit. Vanuit deze visie richten we ons al twintig jaar op holistische gezondheidsconcepten, waarbij de mens steeds centraal staat.

"In protocollen denken is niet onze visie op gezondheidszorg. Binnen ons denken staat de mens in het middelpunt."

De complementaire zorg heeft zich de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd, hetgeen geresulteerd heeft in vele behandelprotocollen. Hierdoor wordt er versterkt gekeken naar symptomen en daarop gerichte therapeutische interventies. De oorzaak van de gezondheidsklachten wordt zodoende naar de achtergrond gedrukt. Een negatief bijverschijnsel hiervan is dat therapeutische voorschriften zich uiten in boodschappentassen vol orthomoleculaire supplementen, kruiden, homeopathische middelen etc.
 
Onze visie richt zich op het compleet in beeld brengen van de gezondheidsstatus van het individu; het opsporen van de oorzaken van de gezondheidsklachten en het achterhalen van de samenhang tussen de verschillende symptomen.
 
RP Sanitas Humanus (RPSH) maakt daarbij gebruik van gedifferentieerde laboratoriumdiagnostiek, waarbij we ons niet focussen op alles wat mogelijk is, maar juist op dat wat therapeutisch noodzakelijk is. We onthouden ons nadrukkelijk van diagnostiek die geen therapeutische relevantie heeft. De laboratoriumresultaten leiden daardoor tot causale therapieën en behandelingsmogelijkheden, die afgestemd zijn op de patiënt in kwestie.
 
Dat is de kracht van de complementaire zorg en van het totaalaanbod van RP Sanitas Humanus:
 
-RP Analytic - onderzoeken van de oorzaken
-RP Supplements - gepaste voedingssupplementen ter ondersteuning van uw patiënt
-RP Academy - kennis en expertise delen ter ondersteuning van u