Nederlands Deutsch

Parameters

Onderstaande tabel geeft een alfabetisch overzicht van alle parameters uit de onderzoeken van RP Analytic.
Via de zoekfunctie kunt u versneld zoeken naar een bepaalde parameter. Wanneer u hierop klikt, krijgt u informatie over de betreffende parameter zoals de indicatie, referentiewaarden en beoordeling.

Parameter Categorie
Vitamine A Vitaminen/spoorelementen
Aluminium Zware metalen
Borium Spoorelementen
Vitamine B1 Vitaminen/spoorelementen
Antimoon Zware metalen
16a-OHE1 Hormoondiagnostiek
Bacteroides spp. Acetaat-/Propionaatvormende bacterien
Calcium (volbloed) Vitaminen/spoorelementen
Vitamine B2 Vitaminen/spoorelementen
Arsenicum Zware metalen
Chroom Spoorelementen
2-MeOe1 Hormoondiagnostiek
Blastocystis species Parasieten
Vitamine B3 Vitaminen/spoorelementen
Barium Zware metalen
Kobalt Spoorelementen
2-OHE1 Hormoondiagnostiek
Vitamine B5 Vitaminen/spoorelementen
2-OHE1/16A-OHE1-Ratio Hormoondiagnostiek
Beta-defensine 2 Losse onderzoeken maag-darm
Beryllium Zware metalen
Koper (volbloed) Spoorelementen
IJzer (volbloed) IJzerstofwisseling
Vitamine B6 Vitaminen/spoorelementen
Bismut Zware metalen
4-MeOe1 Hormoondiagnostiek
Foliumzuur Vitaminen/spoorelementen
Cadmium Zware metalen
Fosfaat (fosfor) Vitaminen/spoorelementen
Calprotectine Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
4-OHE1 Hormoondiagnostiek
Vitamine B12 Vitaminen/spoorelementen
Chroom Zware metalen
Acetaat- en propionaatproductie Darmgezondheid
Vitamine D3, 1,25 (OH)2 Vitaminen/spoorelementen
Kalium Vitaminen/spoorelementen
Germanium Zware metalen
Aconietzuur Mitochondriën
Chilomastix mesnili Parasieten
Vitamine K1 Vitaminen/spoorelementen
Magnesium Vitaminen/spoorelementen
Adrenaline Neurotransmitters
Kobalt Zware metalen
Clostridium differentatie Clostridia
Mangaan Spoorelementen
Kwik Zware metalen
Molybdeen Spoorelementen
Lithium Zware metalen
DHEA-S Hormoondiagnostiek
Albumine Lever en nieren
Dientamoeba fragilis Parasieten
Aldolase B-gen (Fructose DNA-onderzoek) Intolerantie en allergie
Natrium Vitaminen/spoorelementen
Lood Zware metalen
Diamine oxidase (DAO) Intolerantie en allergie
Endolimax nana Parasieten
Nikkel Spoorelementen
Nikkel Zware metalen
Alfa-1-antitrypsine Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
EPX (eosinofiele proteïne x) Intolerantie en allergie
Entamoeba coli Parasieten
Ferritine Vitaminen/spoorelementen
Entamoeba hartmanni Parasieten
Selenium Spoorelementen
Platina Zware metalen
Alfa-1-globuline Lever en nieren
Entamoeba histolytica/dispar Parasieten
Tin Spoorelementen
Rubidium Zware metalen
Alfa-2-globuline Lever en nieren
Vanadium Spoorelementen
Strontium Zware metalen
Alfa-ketoglutaarzuur Mitochondriën
Galzuren Losse onderzoeken maag-darm
Zink Vitaminen/spoorelementen
Thallium Zware metalen
Alkalische fosfatase (AF) Lever en nieren
Geoxideerd LDL (nuchter) Cardiovasculair
Zwavel Spoorelementen
Thorium Zware metalen
Amylase Lever en nieren
Anti-gliadine Intolerantie en allergie
Tin Zware metalen
Giardia lamblia Parasieten
Titanium Zware metalen
Anti-Tg Hormoondiagnostiek
Uranium Zware metalen
Anti-TPO (TPO-antistoffen) Hormoondiagnostiek
Anti-transglutaminase Intolerantie en allergie
Iodamoeba butschlii Parasieten
Zilver Zware metalen
Mucor species Schimmels
Appelzuur Mitochondriën
Zirkonium Zware metalen
Salmonella spp. Transiente flora
Wormen/wormeieren Parasieten
Barnsteenzuur Mitochondriën
Basofielen Algemene gezondheidsscreenings
Overige gisten Gisten
Beta-1-globuline Lever en nieren
Histamine Intolerantie en allergie
Overige schimmels Schimmels
wrCRP Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
Beta-2-globuline Lever en nieren
Schimmels Schimmels
Bilirubine Lever en nieren
Intolerantiediagnostiek RPSH Voedingsscreening intolerantie IgG-IgG4
Bifidobacterium spp. Lactaatvormende/saccarolytische bacterien
Biodiversiteit Darmgezondheid
Butyraatproductie Darmgezondheid
Casomorfine Exorfines
CEA (Carcino-Embryonaal-Antigeen) Tumormarkers
Cholesterol Vetstofwisseling
Cholinesterase Lever en nieren
Citroenzuur Mitochondriën
Coagulase Algemeen
Consistentie Darmgezondheid
Cortisol (speeksel) Hormoondiagnostiek
Cystatine C Lever en nieren
DHA (Docosahexaeenzuur) Cardiovasculair
KPU (Kryptopyrrol) KPU
DHEA (Dehydroepiandrosteron) Hormoondiagnostiek
Ruminococcus spp. Butyraatvormende bacterien
Lipopolysacchariden (endotoxine) Losse onderzoeken maag-darm
Dopamine Neurotransmitters
Lysozyme Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
Dysbiose Darmgezondheid
Eiwit totaal (Elektroforese) Lever en nieren
Methylhistamine Intolerantie en allergie
Eosinofielen Algemeen
Desulfovibrio spp. Sulfaatreducerende bacterien
Methylmalonzuur Vitaminen/spoorelementen
EPA (Eicosapentaeenzuur) Algemeen
Candida spp. Gisten
Erytrocyten Algemene gezondheidsscreenings
fT3 (vrij) Hormoondiagnostiek
fT4 (vrij) Hormoondiagnostiek
Fumaarzuur Mitochondriën
Enterococcus spp. Lactaatvormende/saccarolytische bacterien
GABA (Gamma-aminoboterzuur) Neurotransmitter
Lactobacillus spp. Lactaatvormende/saccarolytische bacterien
Alistipes spp. Acetaat-/Propionaatvormende bacterien
Gamma-globuline Algemeen
Dorea spp. Acetaat-/Propionaatvormende bacterien
Gelatinase Algemeen
Gamma-GT (GGT) Lever en nieren
Akkermansia muciniphila Mucindegraderende bacterien
Gliadorfine Intolerantie en allergie
Pancreas-elastase Losse onderzoeken maag-darm
Methanobrevibacter spp. Methaanvormende bacterien
Glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) Lever en nieren
Desulfobacter spp. Methaanvormende bacterien
Butyrivibrio crossotus Butyraatvormende bacterien
Glutamaat Algemeen
PMN Elastase (Polymorfonucleaire elastase) Ontsteking, darmontstekingen en darmpermeabiliteit
Eubacterium spp. Butyraatvormende bacterien
Glutamine Neurotransmitter
Faecalibacterium prausnitzii Butyraatvormende bacterien
Glutaminezuur Neurotransmitters
Pro-insuline intact (nuchter) Glucosestofwisseling
Glycine Neurotransmitter
Roseburia spp. Butyraatvormende bacterien
ASAT (GOT) Lever en nieren
ALAT (GPT) Lever en nieren
Secretorisch IgA Losse onderzoeken maag-darm
Haemolysine Darmgezondheid
Bilophila wadsworthia Sulfaatreducerende bacterien
HbA1c Glucosestofwisseling
Desulfuromonas spp. Sulfaatreducerende bacterien
Citrobacter spp. LPS-dragende bacterien
HDL Algemeen
Enterobacter spp. LPS-dragende bacterien
Helicobacter pylori Algemeen
Transferrine IJzerstofwisseling
Tryptofaan Losse onderzoeken maag-darm
Escherichia spp. LPS-dragende bacterien
Hematocriet (Ht) Algemene gezondheidsscreenings
Hemoglobine (feces) Darmgezondheid
Klebsiella spp. LPS-dragende bacterien
Tumor M2PK Tumormarkers
Providencia spp. LPS-dragende bacterien
Vaginale screening (incl. mycologie) Vaginaal bioom
Hemoglobine (Hb) Algemene gezondheidsscreenings
Pseudomonas spp. LPS-dragende bacterien
Hemoglobine-haptoglobinecomplex Algemene gezondheidsscreenings
Sutterella spp. LPS-dragende bacterien
Hemopyrrollactamurie (HPU) Metabolisme
Aspergillus fumigatus Schimmels
Aspergillus niger Schimmels
Homocysteïne Cardiovasculair
Zonuline (feces) Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
Indican Darmgezondheid
Katalase Algemeen
Kleur Darmgezondheid
Kreatinine Algemeen
Lactaat Mitochondriën
Lactaat/pyruvaat index Mitochondriën
Lactaatdehydrogenase (LDH) Lever en nieren
Lactaatproductie Darmgezondheid
Lactoferrine Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
LCT-gen (Lactose DNA-onderzoek) Intolerantie en allergie
Cryptosporidium Parasieten
LDL (Low Density Protein) Vetstofwisseling
Leukocyten Algemene gezondheidsscreenings
Lipoproteïne A Cardiovasculair
Lymfocyten Algemene gezondheidsscreenings
Lymfocytensubpopulaties Intracellulaire infecties
MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) Algemene gezondheidsscreenings
MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) Algemene gezondheidsscreenings
MCV (Mean Corpuscular Volume) Algemene gezondheidsscreenings
Monocyten Algemene gezondheidsscreenings
MPV (Mean Platelet Volume) Algemene gezondheidsscreenings
Mucindegradatie Darmgezondheid
Neutrofielen Algemene gezondheidsscreenings
Noradrenaline Neurotransmitter
Oestradiol (serum) Hormoondiagnostiek
pH Darmgezondheid
Progesteron (serum) Hormoondiagnostiek
PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) Tumormarkers
Pyruvaat Mitochondriën
Quotiënt mucindegradatie Darmgezondheid
RDW (Relative Distribution Width) Algemene gezondheidsscreenings
Serotonine Neurotransmitter
Skatol Darmgezondheid
Spiervezels Darmgezondheid
T3 reverse Hormoondiagnostiek
Taurine Neurotransmitter
Testosteron (serum) Hormoondiagnostiek
IgE-totaal Intolerantie en allergie
Triglyceriden Vetstofwisseling
Trombocyten Algemene gezondheidsscreenings
TSH (Thyroïd Stimulerend Hormoon) Hormoondiagnostiek
TSH-receptor Hormoondiagnostiek
Urease Algemeen
Ureum Lever en nieren
Vetzepen Darmgezondheid
Zetmeel Darmgezondheid
Zonuline (serum) Ontsteking, darmontsteking en darmpermeabiliteit
Cortisol (serum) Hormoondiagnostiek
Vitamine D, 25(OH) Vitaminen/spoorelementen
Ijzer-koper quotiënt IJzerstofwisseling
Vitamine D-bindend eiwit Vitaminen/spoorelementen
Carnitine Mitochondriën
Carnitine-ester Mitochondriën
Co-enzym Q10 Mitochondriën
Epstein-Barr-virusantistoffen Intracellulaire infecties
Dihydrotestosteron (DHT) Hormoondiagnostiek
Transferrine receptor (sTFR) IJzerstofwisseling
Holo-Transcobalamine (actieve vitamine B12) Vitaminen/spoorelementen
Jodium Vitaminen/spoorelementen
Vitamine E Vitaminen/spoorelementen
Calcium (serum) Vitaminen/spoorelementen
IJzer (serum) Vitaminen/spoorelementen
Kwik (volbloed) Vitaminen/spoorelementen
Lood (volbloed) Vitaminen/spoorelementen
Oestradiol (speeksel) Hormoondiagnostiek
Progesteron (speeksel) Hormoondiagnostiek
Testosteron (speeksel) Hormoondiagnostiek
LDL/HDL- atherosclerotische index Capillaire onderzoeken
Noradrenaline/Adrenaline Ratio Neurotransmitters
Estron Hormoondiagnostiek
Methyleringsactiviteit Hormoondiagnostiek
Azijnzuur Darmgezondheid
Propionzuur Darmgezondheid
Boterzuur Darmgezondheid
Androsteendion Hormoondiagnostiek
SHBG Hormoondiagnostiek
FAI / Vrij Androgeen Index Hormoondiagnostiek
P-hydroxybenzoëzuur Darmgezondheid
Benzoëzuur Darmgezondheid
Dihydroxy-fenylpropionzuur Darmgezondheid
Hippuurzuur Darmgezondheid
Tricarballyzuur Darmgezondheid
Wijnsteenzuur Darmgezondheid
Citramalzuur Darmgezondheid
P-hydroxyfenylazijnzuur Darmgezondheid
M-hydroxyfenylazijnzuur Darmgezondheid
P-cresolsulfaat Darmgezondheid
D-arabinitol Darmgezondheid
Koper (serum) Vitaminen/spoorelementen
Vrij vitamine D Vitaminen/spoorelementen
Odoribacter spp. Transiente flora
Eggerthella spp. Microbioom
Collinsella aerofaciens Microbioom
Enterobacteriaceae (vaginaal bioom) Transiente flora
Fusobacterium spp./Fusobacteria Transiente flora
Fusibacter spp. Transiente flora
Rothia spp. Transiente flora
Parabacteroides spp. Microbioom
Prevotella spp. Transiente flora
Rikenella spp. Transiente flora
Methanobrevibacter smithii Transiente flora
Anaerotruncus colihominis Microbioom
Blautia hansenii Microbioom
Coprococcus spp. Microbioom
Dialister spp. Microbioom
Flavonifractor plautii Transiente flora
Lachnospira spp. Transiente flora
Lactococcus spp. Transiente flora
Oscillibacter spp. Transiente flora
Oscillospira spp. Transiente flora
Pseudobutyrivibrio spp. Transiente flora
Pseudoflavonifractor spp. Transiente flora
Staphyllococcus spp. Transiente flora
Streptococcus spp. Transiente flora
Veillonella spp. Transiente flora
Proteobacteria Transiente flora
Tenericutes Transiente flora
Verrucomicrobia Transiente flora
Prevotella spp./Bacteroides spp.-ratio Transiente flora
Oxalobacter formigenes Transiente flora
Geotrichum candidum Schimmels
Saccharomyces cerevisiae Gisten
Serratia spp. Transiente flora
Proteus spp. Transiente flora
Hafnia alveii Transiente flora
Actinobacteria Microbioom
Bacteroidetes Microbioom
Cyanobacteria Microbioom
Euryarchaeota Transiente flora
Firmicutes Transiente flora
LPS-dragende bacteriën LPS-dragende bacterien
Enterobacteriaceae groep 2 Transiente flora
Lactaat/pyruvaat index Mitochondriën