Nederlands Deutsch

Arsenicum

Komt in anorganische verbindingen in kleine hoeveelheden in de natuur voor, maar wordt meestal gewonnen uit andere mineralen. Het wordt niet afgebroken en anorganisch arseen is gevaarlijk in hoge concentraties. Arseen is één van de meest giftige elementen en wordt gebruikt voor de productie van rattengif en enkele insecticiden.

Blootstelling

Mensen kunnen via voedsel, water en de lucht worden blootgesteld aan arseen. Blootstelling kan ook gebeuren via huidcontact met besmette grond of water.

In voedsel is het gehalte aan arseen doorgaans laag, omdat het hier vanwege zijn toxiciteit niet aan toe wordt gevoegd. Maar in vis en zeevruchten kan het gehalte aan arseen hoog zijn, omdat zeedieren arseen opnemen uit het water waarin ze leven. Meestal gaat het hier doorgaans om het onschadelijke, organisch arseen, maar vissen die grote hoeveelheden anorganisch arseen bevatten, kunnen een gevaar zijn voor de menselijke gezondheid.
Sommige mensen worden blootgesteld aan hogere concentraties arseen dan andere mensen. Dit geldt voor mensen die met arseen werken, mensen die grote hoeveelheden wijn nuttigen, mensen die in huizen leven die geconserveerd hout bevatten en voor mensen die leven op landbouwgronden waar in het verleden arseenbevattende pesticiden gebruikt zijn.

Bronnen

Legbatterij kippen en eieren, kippenvoer, sommige bieren en wijnen, bewerkt hout, steenkoolverbranding, pesticiden, fungiciden en insecticiden, glas- en spiegelproductie, verfpigmenten, tafelzout, tabaksrook, rijst en rijstproducten, cosmetica, zeevruchten (m.n. oesters en garnalen), verontreinigde grond.