Nederlands Deutsch

Butyrivibrio crossotus

Butyrivibrio is een geslacht van bacteriën in klasse Clostridia. Bacteriën van dit geslacht komen veel voor in het maagdarmstelsel van veel dieren, waaronder de mens.
Butyrivibriosoorten zijn naast de productie van butyraat ook betrokken bij afbraak van vezels, eiwitafbraak, biohydrogenering van lipiden en de productie van microbiële remmers.