Nederlands Deutsch

Ferritine

Ferritine is een eiwit dat vooral in de lever en in het beenmerg aanwezig is en dat wordt gebruikt om ijzer op te slaan. Het eiwit wordt door bijna alle cellen geproduceerd en komt ook voor in bacteriën, planten en dieren. Bij de mens dient het eiwit als een buffer tegen ijzergebrek en ijzerstapeling.

Het meeste ferritine wordt gevonden in de cellen, maar kleine hoeveelheden worden uitgescheiden in het serum. Ook daar functioneert het als een transporteiwit voor ijzer. De hoeveelheid ferritine in bloed is een maat voor de hoeveelheid ferritine (en dus de hoeveelheid ijzer) in de lever en het beenmerg. Hierdoor wordt het vaak gebruikt om de diagnose bloedarmoede (anemie) te stellen.