Nederlands Deutsch

IJzer-koper quotiënt

De verhouding ijzer/koper (Fe/Cu) is normaal 0,8-1,0:1 Deze verhouding is belangrijk voor de identificatie van geelzucht.