Nederlands Deutsch

Alkalische fosfatase (AF)

AF is een enzym dat fosfaatmoleculen van andere stoffen kan verwijderen. Het verwijderen van een fosfaatgroep wordt ook wel defosforylering genoemd en dit proces levert over het algemeen energie op. Het enzym wordt gemaakt in leverparenchym, galwegepitheel, osteoblasten, darmepitheel, placenta en nierweefsel.