Nederlands Deutsch

Methanobrevibacter spp./Methanobacteria

Methaanproducerende bacteriën zoals Methanobrevibacter spp. en Methanobacteria behoren tot de familie van Euryarchaeota. Ze bezitten de eigenschap dat ze primaire en secundaire bacteriële fermentatieproducten, zoals waterstof en kooldioxide, kunnen omzetten in methaan. Ze spelen daarmee een grote rol bij het optimaliseren van de energiebalans. Ophoping van waterstof in de darm vermindert de efficiëntie van microbiële gisting en de opbrengst van energie. Methanogene archaea zijn daarom bijzonder belangrijk voor de menselijke darm, omdat ze cruciaal zijn voor het verwijderen van overtollige waterstof.
Methaan heeft een remmend effect op de darmmotiliteit, wat leidt tot chronische constipatie. Daarnaast kunnen deze bacteriën dendritische cellen van het darmslijmvlies activeren en de vorming van TNF-alfa en andere pro-inflammatoire cytokines induceren.

Methanobrevibacter smithii
De darmflora wordt gedomineerd door Bacteroidetes en Firmicutes. Methanobrevibacter smithii is de meest voorkomende methanogene archeon in de menselijke darmflora en heeft een cocobacillusvorm. M. smithii is een bacterie die vaak voorkomt in de ingewanden en ontlasting van gezonde mensen en die een belangrijke rol vervult bij het mogelijk maken van een efficiënte vertering van polysachariden (complexe suikers). M. smithii doet dit door waterstof te combineren met koolstofdioxide om methaan te produceren, waarmee het de winning van energie uit voedingsstoffen ondersteunt. Methaanproducerende micro-organismen staan bekend als methanogenen. Methanobrevibacter smithii kan 10% uitmaken van alle anaerobe bacteriën (zuurstofhatende bacteriën) in de dikke darm.