Nederlands Deutsch

Eosinofielen

Zijn granulocyten die parasitaire infecties bestrijden door zich aan de parasiet te binden om vervolgens hun celwand te beschadigen door middel van oxidatieve reacties. Daarnaast ruimen ze ook antigeen-antilichaamcomplexen op.