Nederlands Deutsch

Strontium

Strontium komt in zijn elementaire vorm van nature in veel delen van het milieu voor, waaronder de rotsen, de bodem, het water en de lucht. Strontium is altijd tot in zekere mate in de vorm van stof in de lucht aanwezig.

Blootstelling

Mensen kunnen aan kleine hoeveelheden radioactief strontium blootgesteld worden door het inademen van lucht of stof, het eten van voedsel, het drinken van water of via contact met grond die strontium bevat. Mensen lopen de grootste kans om met strontium in contact te komen via het voedsel of het drinkwater. Strontiumconcentraties in het voedsel dragen bij aan de concentraties strontium in het menselijk lichaam. Strontium wordt in het lichaam opgenomen omdat het veel lijkt en zich gedraagt in het lichaam als calcium.

Voor de meeste mensen is de opname van strontium laag. Het enige strontiummengsel dat, zelfs in kleine hoeveelheden, als een gevaar beschouwt wordt voor de menselijke gezondheid, is strontiumchromaat. Dit komt voornamelijk door het giftige chroom dat hierin zit.

Bronnen

Luchtvervuiling, keramiek, granen, bladgroenten, melkproducten.