Nederlands Deutsch

Barium

Barium komt in de natuur als element niet voor, wel als mineraal in kleine hoeveelheden. Alle bariumverbindingen zijn giftig, maar bariumsulfaat (gebruikt bij röntgenfoto’s) kan geen schade in het lichaam veroorzaken omdat het niet oplost in water. In bepaald voedsel zoals noten, zeewier, vis en bepaalde planten komt het in hogere concentraties voor, echter niet zo hoog dat het een probleem vormt voor de gezondheid.

Blootstelling

Opname kan plaatsvinden via inademen van stof, binnenkrijgen van verontreinigde grond, voedsel of water en huidcontact.

De gezondheidseffecten van barium zijn afhankelijk van de wateroplosbaarheid van de mengsels. Bariummengsels die oplossen in water kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De opname van zeer grote hoeveelheden wateroplosbaar barium kan verlamming en soms zelfs de dood tot gevolg hebben.

Bronnen

Verontreinigd water, tabaksrook, bariumsulfaat drankjes (medische procedures), LCD-schermen, keramiekproductie, verfpigmenten, petroleumproductie, pyrotechniek (signaalvuur, vuurwerk), waterontharder, ontvochtiger, rattengif, fosfaatmeststoffen, insecticiden, zwarte thee, sojabonen, sojababymelkpoeder.