Nederlands Deutsch

Biodiversiteit

De enorme diversiteit aan bacteriesoorten in het darmbioom garandeert de stabiliteit van het darmbioom. Hoe groter deze soortenrijkdom of diversiteit, hoe stabieler dit ecosysteem is.

Darmflora