Nederlands Deutsch

Thallium

Thallium komt in het milieu van nature in kleine hoeveelheden voor. Het element en zijn verbindingen zijn toxisch en wordt door mensen niet uitgebreid toegepast.

Blootstelling

Het menselijk lichaam absorbeert thallium zeer doeltreffend, vooral via de huid, de ademhalingsorganen en het spijsverteringskanaal.

Bronnen

Uitlaatgassen, smog, mierengif, rattengif, cementfabriek, steenkoolas, kool en andere kruisbloemigen, loodversmelting, elektronicaproductie, optische lenzen, sieraden, vuurwerk, verontreinigde grond, gefluorideerd water, zinkversmelting, paddenstoelen, kokkels, mosselen, jonge Atlantische zalm, sigarettenrook.