Nederlands Deutsch

sTFR

Oplosbare transferrinereceptoren (sTFR) zijn eiwitten in het bloed die verhoogd kunnen zijn bij ijzertekort. Deze test meet de hoeveelheid oplosbare transferrinereceptoren om ijzertekort op te sporen en te evalueren en helpt bij de diagnose van bloedarmoede door ijzertekort.

IJzer is een essentiële voedingsstof die uit de voeding wordt opgenomen. Transferrine is het belangrijkste eiwit in het bloed dat ijzer aan zich bindt en het naar weefsels en cellen in het hele lichaam transporteert. Ongeveer 80% van het ijzer wordt naar het beenmerg getransporteerd, waar het wordt opgenomen in de hemoglobine in rode bloedcellen en de rest wordt meestal opgeslagen in andere cellen en weefsels als ferritine en hemosiderine. 

Wanneer transferrine zich bindt aan ijzer, vormen zij samen een complex. Deze complexen binden zich aan transferrinereceptoren die zich op het oppervlak van cellen bevinden en het ijzer wordt dan de cellen in getransporteerd. Transferrinereceptoren worden van het oppervlak van de cellen gesplitst en komen in de bloedbaan terecht als oplosbare transferrinereceptoren (sTFR). 

Het aantal transferrinereceptoren op het oppervlak van cellen staat in verband met het ijzergehalte in de cellen. Wanneer het ijzergehalte daalt, produceren de cellen meer transferrinereceptoren. Naarmate er meer receptoren worden geproduceerd, worden er meer van het celoppervlak gekliefd en komen ze in het bloed terecht, waardoor het niveau van oplosbare transferrinereceptoren toeneemt. Het meten van het niveau van sTFR is dus één manier om de hoeveelheid beschikbaar ijzer in het lichaam te evalueren. 

Een enkele ijzertest geeft geen volledig beeld van de hoeveelheid ijzer die opgeslagen en beschikbaar is. Het is meestal nodig om de resultaten van verschillende ijzertests samen te evalueren. Ferritine is meestal de aangewezen test om opgeslagen ijzer te evalueren, maar het is een acute-fasereactor, wat betekent dat het verhoogd kan zijn bij ontstekingen of chronische ziekten, zoals mucoviscidosepatiënten die vaak ontstekingen of infecties hebben en mensen met diabetes die met insuline worden behandeld. In deze gevallen is ferritine mogelijk geen goede maatstaf voor opgeslagen ijzer, omdat het ten onrechte kan aangeven dat de ijzerreserve toereikend is. De oplosbare transferrinereceptortest is geen routinetest, maar omdat het geen acute-fasereactor is, kan hij als alternatief voor ferritine worden voorgeschreven om opgeslagen ijzer te evalueren als er sprake is van een chronische ziekte of een vermoeden daarvan. 

Gewoonlijk wordt een ferritinetest gebruikt om de hoeveelheid ijzerreserve in het lichaam te evalueren en om te helpen bij de diagnose van ijzergebreksanemie. Het ferritinegehalte kan echter verhoogd zijn wanneer een persoon een ontsteking of een chronische ziekte heeft, zoals auto-immuunziekten of sommige vormen van kanker. In deze omstandigheden is de ferritinetest niet nuttig, omdat deze ten onrechte kan aangeven dat er voldoende ijzerreserve is, en daarom kan een test op oplosbare transferrinereceptoren worden voorgeschreven.