Nederlands Deutsch

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus is een soort schimmel in het geslacht Aspergillus en is één van de meest voorkomende Aspergillus-soorten die ziekten veroorzaakt bij personen met een immuundeficiëntie.
Aspergillus fumigatus, een saprotrofe die veel voorkomt in de natuur, wordt meestal aangetroffen in grond en rottend organisch materiaal, zoals composthopen, waar het een essentiële rol speelt bij de recycling van koolstof en stikstof.

Aspergillus fumigatus is de meest voorkomende oorzaak van invasieve schimmelinfectie bij immunosuppressieve personen, waaronder patiënten die immunosuppressieve therapie krijgen voor auto-immuunziekten of neoplastische aandoeningen, ontvangers van orgaantransplantaties en AIDS-patiënten. A. fumigatus veroorzaakt voornamelijk invasieve infecties in de long en is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij deze personen. Bovendien kan A. fumigatus chronische longinfecties, allergische bronchopulmonale aspergillose of allergische ziekte in immuuncompetente gastheren veroorzaken.