Nederlands Deutsch

Acetaat- en propionaatproductie

Het darmbioom kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op het energiemetabolisme. Vooral de korteketen­­vet­zuren acetaat, propionaat en butyraat lijken hierbij een belangrijke rol te spelen. Darmbacteriën zijn in staat voedingsvezels efficiënt om te zetten in deze korteketenvetzuren.

Bacteriën zoals Bifidobacteriën en Bacteroidetes vormen korte-keten-vetzuren zoals bijvoorbeeld azijnzuur uit acetaat. Azijnzuur helpt het darmmilieu doordat het de pH-waarde verlaagt en zo het darmmilieu stabiliseert waardoor (potentieel) pathogene bacteriesoorten in aantal zullen afnemen. Acetaat vormt ook een voedingsbron voor butyraatproducerende bacteriën, die voor de darmepitheelcellen belangrijk zijn.