Nederlands Deutsch

Chilomastix mesnili

Chilomastix mesnili is een niet-pathogeen lid van de gastro-intestinale microflora van primaten, die gewoonlijk wordt geassocieerd met parasitaire infecties, maar deze niet veroorzaakt. Het komt voor bij ongeveer 3,5% van de bevolking in de Verenigde Staten. Behalve bij mensen wordt Chilomastix aangetroffen bij chimpansees, orang-oetans, apen en varkens. Het leeft in de blindedarm en het colon. C. mesnili heeft een vergelijkbare levensstijl als Giardia lamblia.

Hoewel Chilomastix mesnili als niet-pathogeen wordt beschouwd, komt het vaak voor bij andere parasitaire infecties. C. mesnili kan tijdens de diagnose worden verward met andere pathogene soorten. Het kan een valspositief resultaat opleveren, wat zou resulteren in onnodige behandeling of een valsnegatief waardoor de noodzakelijke behandeling zou worden onthouden.