Nederlands Deutsch

Bacteroidetes

De bacteriesoort Bacteroidetes bestaat uit drie grote klassen van gramnegatieve, anaërobe of aerobe bacteriën die wijd verspreid zijn in het milieu, inclusief de bodem, sedimenten en zeewater, evenals in de ingewanden en op de huid van dieren.

Hoewel sommige Bacteroides spp. opportunistische pathogenen kunnen zijn, zijn veel Bacteroidetes symbiotische soorten die sterk zijn aangepast aan het maagdarmkanaal. Bacteroïden zijn zeer overvloedig aanwezig in de darmen en bereiken tot 10^11 cellen per gram darmmateriaal. Ze voeren metabole processen uit die essentieel zijn voor de gastheer, zoals afbraak van eiwitten of complexe suikerpolymeren. Bacteroidetes koloniseren het maagdarmkanaal al bij zuigelingen, omdat niet-verteerbare oligosachariden in moedermelk de groei van zowel Bacteroides als Bifidobacterium spp. ondersteunen. Bacteroides spp. wordt selectief herkend door het immuunsysteem van de gastheer door specifieke interacties.