Nederlands Deutsch

GABA (Gamma-aminoboterzuur)

De belangrijkste inhibirende (remmende) neurotransmitter in de hersenen. Het vermindert angst en werkt kalmerend.