Nederlands Deutsch

Entamoeba hartmanni

Entamoeba hartmanni is, net als Entamoeba coli, een niet-pathogene protozoa, die kan worden gevonden tijdens ontlastingsonderzoek en moet worden onderscheiden van potentieel pathogene protozoa zoals E. histolytica. Entamoeba hartmanni komt wereldwijd voor.