Nederlands Deutsch

2-OHE1/16A-OHE1-Ratio

Hoe meer 2-hydroxy-oestron t.o.v. 16a-hydroxy-oestron (16a-OHE1) hoe lager het risico op borstkanker (en prostaatkanker bij mannen). Slechte productie van 2-OHE1 lijdt tot een verhoogde productie van 16α-OHE1.