Nederlands Deutsch

Fusobacterium spp./Fusobacteria

Fusobacterium spp. is een geslacht van anaërobe, gramnegatieve bacteriën, vergelijkbaar met Bacteroides, met soortspecifieke kolonisaties in de menselijke mond, het maagdarmkanaal en elders. Fusobacteriastammen veroorzaken verschillende menselijke ziekten, waaronder parodontitis, het syndroom van Lemierre en actuele huidzweren.
Hoewel oudere bronnen stellen dat Fusobacteria deel uitmaken van de normale flora van de menselijke oropharynx, is de huidige consensus dat Fusobacterium spp. altijd als pathogeen moet worden behandeld.
In 2011 ontdekten onderzoekers dat Fusobacteria floreren in darmkankercellen en vaak ook worden geassocieerd met colitis ulcerosa, hoewel onderzoekers niet hebben vastgesteld of de bacteriesoort deze ziekten veroorzaakt of gewoon bloeit in de omgeving die deze ziekten veroorzaken. De bacteriesoort is een groot anker voor biofilms. Het is gevoelig voor Clindamycine antibioticum. In tegenstelling tot Bacteroides spp. heeft Fusobacterium spp. een krachtige laag van lipopolysacharide.

Fusobacterium nucleatum
Een verband tussen de aanwezigheid van F. nucleatum en humane colorectale kanker is naar voren gekomen in zowel patiëntpopulaties als ziektefasen. F. nucleatum wordt al lang beschouwd als een opportunistisch pathogeen vanwege de frequente isolatie en identificatie ervan in anaërobe monsters van patiënten met verschillende infecties. Hoewel goed bekend bij de orale en medische microbiologen, is de rol van F. nucleatum als een kankerverwekkend lid van de microbiota nog steeds in opkomst en toont het de veelzijdige manieren waarop een bacterie kan bijdragen aan de ontwikkeling, groei, verspreiding van en behandelingsreactie op kanker.