Nederlands Deutsch

Entamoeba histolytica/dispar

Entamoeba histolytica is een anaërobe parasitaire protozoa die het spijsverteringskanaal van voornamelijk mensen en andere primaten infecteert. Het is een parasiet die naar schatting 50 miljoen mensen over de hele wereld heeft besmet en is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in ontwikkelingslanden. Infectie met Entamoeba histolytica kan dysenterie en extraintestinale aandoeningen veroorzaken, terwijl E. dispar als een onschadelijke commensaal wordt beschouwd. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft aanbevolen dat “E. histolytica specifiek moet worden geïdentificeerd en indien aanwezig, behandeld; als alleen E. dispar wordt geïdentificeerd, is behandeling niet nodig”. De diagnose van een E. histolytica-infectie is traditioneel gebaseerd op microscopisch onderzoek van verse of gefixeerde ontlastingsmonsters, maar kan tegenwoordig ook immunologisch worden uitgevoerd.