Nederlands Deutsch

Oscillibacter spp.

Oscillibactersoorten zijn vermeerderd aangetroffen in het darmbioom bij patiënten met boezemfibrillatie. In een onderzoek naar menselijke darmflora werd de soort Oscillibacter valericigenes gevonden in significant meer monsters van gezonde proefpersonen dan bij patiënten met de ziekte van Crohn. Oscillibactersoorten zijn ook vermeerderd aanwezig bij patiënten met depressieve klachten.