Nederlands Deutsch

Salmonella spp.

Salmonella is een facultatief anaëroob geslacht van staafvormige (bacillus) gramnegatieve bacteriën van de familie Enterobacteriaceae. Salmonella-soorten zijn potentiële intracellulaire pathogenen. Salmonella kan verschillende celtypen binnendringen, waaronder epitheelcellen, M-cellen, macrofagen en dendritische cellen.

De meeste infecties zijn het gevolg van inname van voedsel dat besmet is met dierlijke uitwerpselen of met menselijke uitwerpselen. Salmonella-serotypen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: tyfus en niet-tyfus. Niet-tyfus serotypen komen vaker voor en veroorzaken gewoonlijk zelflimiterende gastro-intestinale aandoeningen. Ze kunnen een groot aantal dieren infecteren en kunnen worden overgedragen tussen mensen en andere dieren. Tyfus serotypen omvatten Salmonella Typhi en Salmonella Paratyphi A, die aangepast zijn aan de mens en niet voorkomen bij andere dieren.