Nederlands Deutsch

Salmonella spp.

Salmonella is een facultatief anaëroob geslacht van staafvormige (bacillus) gramnegatieve bacteriën van de familie Enterobacteriaceae. Salmonella-soorten zijn potentiële intracellulaire pathogenen. Salmonella kan verschillende celtypen binnendringen, waaronder epitheelcellen, M-cellen, macrofagen en dendritische cellen.

De meeste infecties zijn het gevolg van inname van voedsel dat besmet is met dierlijke uitwerpselen of met menselijke uitwerpselen.