Nederlands Deutsch

Zilver

Archeologisch bewijs toont aan dat mensen al minstens 5000 jaar gebruik maken van zilver.
Zilver komt soms voor als vrij metaal, maar zit meestal in ertsen als argeniet (zilversulfide). Oplosbare zilverzouten, vooral AgNO3, kunnen dodelijk zijn bij concentraties van rond de 2 gram.
Zilververbindingen worden langzaam door lichaamsweefsels opgenomen, waardoor een blauwachtige of zwartachtige huid verkleuring ontstaat (argiria).

Symptomen overschot

Hartritmestoornissen, oedeem, beschadiging van nieren, ogen, longen en lever, permanente hersenbeschadiging en beschadiging van het zenuwstelsel.
Inademing: duizeligheid, kortademigheid, hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid, overgeven, diarree, ademhalingsinfecties, slaperigheid, wankelen, verwarring, bewusteloosheid, coma en zelfs de dood tot gevolg hebben.
Huidcontact: huidirritatie, dermatitis.

Blootstelling

Inademing, huidcontact, oogcontact.

Bronnen

Soldeer, stopcontacten en stroomplinten, spiegels, munten, bestek, sieraden en andere decoratieve voorwerpen, hoge capaciteit batterijen, fotofilm en -papier.