Nederlands Deutsch

Holotranscobalamine

Ongeveer een kwart van het circulerende cobalamine (vitamine B12) bindt zich aan transcobalamine (holoTC) en is daardoor beschikbaar voor de lichaamscellen en kan gebruikt worden door weefsels. Om deze reden wordt holoTC ook wel 'actieve' B12 genoemd. Het is een goede marker voor de vroege detectie van een B12-tekort. Daarnaast geeft het ook een goede beoordeling van de vitamine B12-opname. Het bepalen van de holoTC-waarde is een betere test voor de actuele B12-status dan het totale B12.

NB: HoloTC is niet geschikt voor een hertest, omdat bij suppletie actief B12 altijd (zeer) hoge waarden geeft en niet aangeeft of de voorraad voldoende is aangevuld. Dan kan beter het totale B12 of methylmalonzuur worden bepaald.