Nederlands Deutsch

Lactaat/pyruvaat index

Verhoogde waarde

Deze waarde is verhoogd bij ernstige stoornissen in één of meer complexen van de mitochondriële ademhalingsketen.