Nederlands Deutsch

Lactaat/pyruvaat index

De lactaat/pyruvaat index is gebaseerd op de verhouding tussen de concentraties van lactaat en pyruvaat.

  • Lactaat: Lactaat is een melkzuur dat wordt geproduceerd door cellen wanneer zuurstoftekort optreedt, zoals bij anaërobe glycolyse (een proces waarbij glucose wordt afgebroken zonder zuurstof). Normaal gesproken wordt lactaat afgebroken in de lever, maar bij bepaalde omstandigheden kan de productie ervan toenemen, resulterend in een ophoping in het bloed.
  • Pyruvaat (pyruvate): Pyruvaat is een tussenproduct in de glycolyse, het proces waarbij glucose wordt afgebroken om energie te produceren. Het kan worden omgezet in lactaat of verder worden gemetaboliseerd in de citroenzuurcyclus en de ademhalingsketen om meer energie te genereren.

De lactaat/pyruvaat-index wordt berekend door de concentratie lactaat te delen door de concentratie pyruvaat in het bloed.