Nederlands Deutsch

Alfa-1-antitrypsine

Indicatie: Detecteren van darmontstekingen, Leaky Gut Syndroom en voedingsintoleranties.

Alpha-1-antitrypsine (α-1-antitrypsine) is een ontstekingsremmer, die in lever- en darmcellen wordt geproduceerd. De lever produceert 2 gram per dag.

Het is een acute-faseproteïne, die onder andere ontstekingsenzymen remt en anti-proteolytisch werkt. Zo remt α-1-antitrypsine de werking van het enzym elastase. Elastase breekt elastine af, een belangrijk onderdeel van bindweefsel. Alfa-1-antitrypsine wordt gemeten in feces en is uitermate geschikt om in een heel vroeg stadium ontstekingen te detecteren.

NB: Alfa-1-antitrypsine neemt met de tijd toe wanneer de ontsteking toeneemt. Echter α-1-antitrypsine zal dalen indien de ontsteking verder toeneemt dan α-1-antitrypsine kan beheersen. De analysewaarde dient daarom altijd te worden beoordeeld naast ontstekingswaarden zoals calprotectine, PMN Elastase, lysozyme, wrCRP en lactoferrine.