Nederlands Deutsch

Lactoferrine

Dit is een multifunctioneel eiwit en een essentieel onderdeel van het aangeboren immuunsysteem. Het komt voor in koemelk en humane moedermelk. Lactoferrine is een ijzerbindend glycoproteïne met antibacteriële, antioxidatieve, antiparasitaire, antivirale en anticarcinogene werking. Het remt pathogenen en activeert andere enzymen om de restanten van pathogenen op te ruimen.
De meting van lactoferrine in feces maakt afweerzwaktes inzichtelijk en geeft een duidelijke indicatie voor een te starten therapie bij ontstekingen en immuundeficiënties.