Nederlands Deutsch

Rikenella spp.

Rikenellaceae zijn bacteriën die commensaal zijn in het darmbioom en, in kleine verhoudingen, over het algemeen een indicatie zijn voor een goede gezondheid van het maagdarmkanaal. Deze bacteriën gedijen echter op een vetrijk dieet en komen vermeerderd voor in het darmbioom van obese personen. Rikenellaceae zijn zeer vatbaar voor antibiotica en verdwijnen vrijwel geheel na een antibioticakuur. Behandeling met antibiotica die op dergelijke microben is gericht, kan zo een anti-obesitastherapie zijn.