Nederlands Deutsch

Alfa-1-globuline

Een bestanddeel van de verschillende elektroforesefracties. Dit zijn groepen van eiwitten (alfa-globulinen, bèta-globulinen, gamma-globulinen en albumine) die voorkomen in het bloedplasma.