Nederlands Deutsch

Anti-TPO

Dit is een sensitieve parameter (95%) voor auto-immuunziekten van de schildklier. De TPO-antistoffen zijn echter niet heel specifiek. Heel hoge titers anti-TPO kunnen gemeten worden bij hypothyreoïdie (ziekte van Hashimoto), maar ze komen ook frequent voor bij hyperthyreoïdie (ziekte van Graves/Basedow).