Nederlands Deutsch

Quotiënt mucindegradatie

De hoeveelheid en soortenrijkdom van de bacteriën in het maagdarmkanaal nemen sterk toe met de afstand tot de mond. De bacteriën hebben een belangrijke taak in de opbouw en gezondheid van het darmslijmvlies en verzorging van het darmlumen. Bacteriesoorten die de slijmlaag koloniseren worden gekenmerkt door de productie van slijmbindende extracellulaire eiwitten en door slijmafbrekende enzymen.