Nederlands Deutsch

Transferrine

Deze parameter kan zowel uit serum (los en als onderdeel van IJzerstofwisseling), als uit ontlasting worden bepaald (Ontstekingsscreening) Hierbij gaat het om een kwalitatieve bepaling (negatief = 0 / positief = 1).

Transferrine is het transporteiwit voor ijzer, maar ook voor zink. Transferrine wordt geproduceerd in de lever en kan als maat worden genomen voor de totale ijzerhoeveelheid in het lichaam.

Transferrine verzadigd  
Transferrine is een eiwit dat zich bindt aan ijzer en het door het bloed transporteert. Transferrineverzadiging (TS), is de verhouding tussen serumijzer en het totaal ijzerbindend vermogen (TICB). TS is een meer zeggende indicator van de ijzerstatus dan alleen ijzer of TIBC. Bij ijzertekort is het ijzergehalte laag, maar de TIBC is verhoogd, waardoor de transferrineverzadiging erg laag wordt. In toestanden van ijzerstapeling, zoals hemochromatose, zal het ijzerniveau hoog zijn en zal de TIBC laag of normaal zijn, waardoor de transferrineverzadiging toeneemt. Het is gebruikelijk om te testen op transferrineverzadiging bij het evalueren van iemands voedingsstatus of leverfunctie. Transferrineverzadigingsniveaus kunnen ook worden gebruikt bij de diagnose van bloedarmoede.