Nederlands Deutsch

Ureum

Een afvalproduct bij de eiwitstofwisseling in de lever.