Nederlands Deutsch

Citramalzuur

Citramalzuur is een metaboliet van gist of anaerobe bacteriën, waaronder Clostridia. Citramalzuur is een analoog van appelzuur. De structuur van citramalzuur is vergelijkbaar met de structuur van appelzuur, behalve dat het een extra CH3-groep heeft. Het kan de productie van appelzuur remmen. Dit is zorgwekkend omdat appelzuur extra-mitochondriale functies heeft, zoals bij de "malaat-shuttle" voor het transporteren van reducerende equivalenten (protonen) naar de mitochondriën. Hoewel het aspect van metabole interferentie onzeker is, duidt de aanwezigheid van citramalzuur in de urine op intestinale dysbiose.
Citramalzuur wordt niet gevormd in menselijke weefsels en kan worden gevormd door anaerobe bacteriën zoals clostridia, evenals door gist/schimmels. Citramalzuur is een bijproduct van Saccharomyces-gistsoorten, evenals van Propionibacterium acnes.