Nederlands Deutsch

Antimoon

Komt van nature voor in het milieu, vooral in de bodem. Het is een zwaar metaal dat fysisch en chemisch verwant is aan arseen. Het heeft carcinogene eigenschappen.

Blootstelling

Mensen kunnen blootgesteld worden aan antimoon via de ademhaling, het drinken van water en het eten van voedsel dat antimoon bevat, maar ook via huidcontact met grond, water of andere stoffen die antimoon bevatten. Vooral het inademen van antimoon dat aan waterstof in de gasvormige fase is gebonden, veroorzaakt gezondheidsproblemen.

Bronnen

Brandvertrager in kunststoffen en textiel, verfpigmenten, lak, kunststof, glazuur, steenkoolverbranding, vuilverbranding, batterijrecycling, glasproductie, indoor schietbaan.

Antimoon wordt soms ook gebruikt als een medicijn bij parasitaire infecties.