Nederlands Deutsch

HbA1c

Ontstaat als glucose uit het bloed aan hemoglobine bindt. Wanneer de glucoseconcentratie in het bloed hoger is, zal er meer aan hemoglobine binden. Omdat de binding niet meer verbroken wordt zal het hemoglobinemolecuul, totdat het wordt afgebroken na +/- 2 maanden, het glucose bij zich dragen. Het geeft informatie over de langere termijn van bloedglucosewaarden en het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.