Nederlands Deutsch

TSH (Thyroïd Stimulerend Hormoon)

Wordt gemaakt in de hypofyse en is een hormoon dat de schildklier stimuleert. De TSH-waarde in het bloed geeft belangrijke informatie over het functioneren van de schildklier. TSH speelt een essentiële rol in de celstofwisseling en daarmee het lichamelijk- en geestelijk welzijn. Een verstoorde schildklierhuishouding kan leiden tot een scala aan klachten en gezondheidsproblemen.

Wanneer de schildklier te veel wordt gestimuleerd (hyperthyreoïdie), ontstaat er een opgejaagd gevoel, hartkloppingen, gewichtsverlies en onrust. Een te hoge TSH-waarde kan veroorzaakt worden door een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Men voelt zich futloos, het gewicht neemt toe, er ontstaan depressieve gevoelens en men krijgt last van haaruitval. De oorzaak van een hyper- of hypothyreoïdie kan niet enkel met de TSH-bepaling worden achterhaald, maar in combinatie met de parameters vrij T3 (fT3) en vrij T4 (fT4). Dit zijn hormonen die de schildklier zelf aanmaakt en die weer terugkoppelen naar de hypofyse, de plek waar TSH wordt gemaakt.