Nederlands Deutsch

Nikkel

Nikkel is een stof die in het milieu alleen in lage concentraties voorkomt.
In kleine hoeveelheden is nikkel essentieel voor het menselijk lichaam, maar wanneer de opgenomen hoeveelheid te groot is, kan het een gevaar zijn voor de menselijke gezondheid, met een mogelijk carcinogene werking.

Symptomen overschot

Hormoondisregulatie, koorts, buikpijn, astma en chronische bronchitis, blauwe verkleuring huid, kanker (mond-, neus-, strottenhoofd-, long-, prostaat- en darm-), cyanose, hoesten, depressie, duizeligheid, diarree, eczeem, hoofdpijn, hartaanval, hartkloppingen, blauwe plekken, slapeloosheid, nierschade, lage bloeddruk, longembolie, longontsteking, malaise, spiertremoren, misselijkheid, verlamming, allergische reacties (huiduitslag, m.n. van juwelen), "nikkel jeuk", geboorteafwijkingen, ademhalingsproblemen, zelfmoordgedachten, duizeligheid, braken.

Blootstelling

Mensen kunnen blootgesteld worden aan nikkel door lucht in te ademen, water te drinken, voedsel te eten en sigaretten te roken. Ook huidcontact met nikkelverontreinigde grond of water kan resulteren in blootstelling aan nikkel.

Bronnen

Luchtvervuiling door verbranding fossiele brandstoffen, batterijen, bakpoeder, munten, cosmetica, tandprotheses, gehydrogeneerde plantaardige oliƫn/vetten, sieraden, gewrichtsprotheses, RVS kookgerei, aarde, tabaksrook, water, rooibosthee, verontreinigde planten, chocola, (af)wasmiddelen.