Nederlands Deutsch

Lipoproteïne A

Een atypisch lipoproteïne en wordt genoemd als een onafhankelijke risicofactor voor het ontwikkelen van atherosclerose.
Lp(a) wordt niet beïnvloed door dieet, levenswijze of medicatie, maar is waarschijnlijk genetisch bepaald. Het is dan ook een goede indicator bij jongeren om het risico van hart- en vaatziekten op lange termijn te voorspellen.