Nederlands Deutsch

MPV (Mean Platelet Volume)

De gemiddelde grootte van de bloedplaatjes, die varieert met de aanmaak van bloedplaatjes. Jonge bloedplaatjes zijn groter dan oudere.