Nederlands Deutsch

TSH-receptor

Een onderdeel van de epitheelcellen van de schildklier en reageert op de TSH in het bloed. Hierdoor wordt de productie van de schildklierhormonen T4 en T3 gestimuleerd.

NB. Er is bij deze parameter een analytische verstoring mogelijk bij hoog gedoseerde suppletie met biotine. Hierdoor kan er een vals-negatief of vals-positief optreden. Daarom geldt het volgende advies:
Bij inname van > 5 mg biotine per dag, moet dit 8 uur voor de bloedafname worden gestaakt.
Bij inname van > 100 mg biotine per dag, moet dit minstens 5 dagen voor de bloedafname worden gestaakt.