Nederlands Deutsch

TSH-receptor

Een onderdeel van de epitheelcellen van de schildklier en reageert op de TSH in het bloed. Hierdoor wordt de productie van de schildklierhormonen T4 en T3 gestimuleerd.