Nederlands Deutsch

Prevotella spp.

Prevotella spp. zijn leden van de orale, vaginale en darmmicrobiota en veroorzaken vaak anaërobe infecties van de luchtwegen. Deze infecties omvatten aspiratiepneumonie, longabces, longemfyseem en chronische otitis media en sinusitis. Ze zijn geïsoleerd uit abcessen en brandwonden in de buurt van de mond, beten, paronychia, urineweginfectie, hersenabcessen, osteomyelitis en bacteriëmie geassocieerd met infecties van de bovenste luchtwegen. Prevotella spp. overheersen in parodontitis en parodontale abcessen.

Prevotella copri
Prevotella komt vaker voor bij niet-verwesterde populaties die een plantaardig dieet volgen. In westerse populaties is het ook in verband gebracht met vegetarische of mediterrane diëten die rijk zijn aan groenten en fruit. In overeenstemming toonde genoomanalyse van Prevotella copri aan dat het deficiënt was in het vermogen om gastheerglycanen af te breken en meer genetisch is uitgerust voor afbraak van plantenglycanen.