Nederlands Deutsch

Thorium

In lage concentraties wordt thorium in veel gesteenten aangetroffen. Bij de winning van zeldzame aardmetalen is thorium één van de afvalproducten. Ook op de maan en op mars is thorium gevonden.

Blootstelling

Mensen zullen altijd aan kleine hoeveelheden thorium blootgesteld worden via de lucht, het water en het voedsel, omdat het ongeveer overal op aarde gevonden kan worden. Alle mensen absorberen thorium via het voedsel of drinkwater. De hoeveelheden in de lucht zijn zo klein, dat de opname te verwaarlozen is.

Symptomen overschot

Het inademen van thorium in de werkplaats kan de kans op de ontwikkeling van lever-, long- en alvleesklierkanker en leukemie vele jaren na de blootstelling vergroten. Thorium heeft het vermogen genetisch materiaal te veranderen. Mensen die met thorium worden geïnjecteerd, kunnen leverkanker ontwikkelen. Thorium is radioactief en kan in de botten, lever, milt en lymfeknopen worden opgeslagen. Daarom kan het pas vele jaren na blootstelling kanker veroorzaken.
Het inademen van grote hoeveelheden thorium kan dodelijk zijn. Mensen sterven dan vaak aan metaalvergiftiging.