Nederlands Deutsch

Thorium

In lage concentraties wordt thorium in veel gesteenten aangetroffen. Bij de winning van zeldzame aardmetalen is thorium één van de afvalproducten. Ook op de maan en op mars is thorium gevonden.

Blootstelling

Mensen zullen altijd aan kleine hoeveelheden thorium blootgesteld worden via de lucht, het water en het voedsel, omdat het ongeveer overal op aarde gevonden kan worden. Alle mensen absorberen thorium via het voedsel of drinkwater. De hoeveelheden in de lucht zijn zo klein, dat de opname te verwaarlozen is.