Nederlands Deutsch

Giardia lamblia

Giardia is een microscopisch kleine parasiet die de diarreeziekte veroorzaakt die bekend staat als giardiasis. Giardia (ook bekend als Giardia intestinalis, Giardia lamblia of Giardia duodenalis) wordt aangetroffen op oppervlakken of in aarde, voedsel of water dat is verontreinigd met uitwerpselen (poep) van geïnfecteerde mensen of dieren.
Giardia wordt beschermd door een buitenschaal waardoor het gedurende lange tijd buiten het lichaam kan overleven en tolerant is voor desinfectie met chloor. Hoewel de parasiet op verschillende manieren kan worden verspreid, is water (drinkwater en recreatief water) de meest voorkomende overdrachtswijze.